Hlásenie podozrenia na nežiaduce účinky súvisiace s užívaním liekov sú dôležitým zdrojom informácií. Povinnosť hlásiť závažné alebo neočakávané nežiaduce účinky Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv majú všetci zdravotnícki pracovníci.

 

PODAŤ HLÁSENIA 

Podať hlásenie môžete spoločnosti Johnson&Johnson s.r.o, divizía Janssen na tel. čísle (+421) 2 3240 8400, e-mailom [email protected] alebo ľahko vyplniť formulár:

 

Ďakujeme každému, kto nahlási podozrenie na vedľajší účinok.