Kontakt

To use all the functions of Contact Janssen, you will need to Login No account yet? Registrovať sa

Európska agentúra pre lieky (EMA) zvyšuje povedomie o klinických odporúčaniach a postupoch pri podozrení na prítomnosť syndrómu trombózy s trombocytopéniou:

https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-raises-awareness-clinical-care-recommendations-manage-suspected-thrombosis-thrombocytopenia

Pre informácie týkajúce sa vakcíny COVID-19 Vaccine Janssen, použite, prosím, kontaktné údaje uvedené nižšie:

Telefón: +421/2 5011 2534 alebo 00800 5654 0088

Email: JGCC_EMEA@its.jnj.com

Webová stránka: www.covid19vaccinejanssen.com

ZAVOLAJTE NÁM

POŠLITE NÁM E-MAIL